www.lastadventure.eu

Zvláštní ustanovení Přeštice 2018 - 11.7.2018

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ATV RALLY

LAST ADVENTURE 2018 - Přeštice

 

Název podniku/Name of event: LAST ADVENTURE 2018 - Přeštice

Místo podniku/Location: Přeštice  – objekt bývalé skládky, Česká republika

Datum podniku/Date of event: 20.7. - 21.7.2018

Webové stránky/Website: www.lastadventure.eu

 

1. POŘADATEL/ORGANISATOR

Název klubu: Český Offroad Klub z.s.

Sídlo : Milence 27, Nýrsko, 340 22

Zodpovědná osoba: Václav Polomis

Číslo telefonu: +420606951057

E-mail: lastadventure@seznam.cz

Sekretariát podniku: v místě formální přejímky v areálu bývalé skládky Přeštice

Otevřen dne : 20.7.2018 od 14:00 hodin do 24:00 hodin

Otevřen dne : 21.7.2018 od 08:00 hodin do 18:00 hodin

 

2. PŘÍSTUP/LOCATION

GPS: 49.5700758N, 13.3579964E

 

Příjezd od Plzně : Praha – Dálnice D5 směr Plzeň, sjezd č. 80, po silnici č. 27 směrem na Klatovy, v Přešticích na druhé světelné křižovatce rovně směr na Příchovice,Dolce po silnici č. 230 a dále po značení až do paddocku Přeštice

 

3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI

Předseda jury: Václav Polomis

Člen jury: Monika Faltýnová

Ředitel závodu: Jan Strapek

Tajemník závodu: Ivana Polomisová

Hlavní technický komisař: Polomis Václav ml.

Hlavní časoměřič: J. Růžička - ProSprint

Vedoucí trati: Jan Polomis

 

Podnik bude konán v souladu se Sportovním řádem ATV CROSSOVER, Vydání 2018, Zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a těmito Zvláštními ustanoveními. 

Závod bude probíhat na uzavřených tratích , kde nebude vyžadována RZ . Přejezdy mezi jednotlivými etapami budou vedeny též na uzavřených tratích bez použití pozemních komunikací.

 

4. TŘÍDY/KATEGORIES

 

4X2 SPORT – sportovní čtyřkolky s náhonem jedné nápravy

 

4x4 EXPERT – pracovní a sportovní čtyřkolky s přiřaditelným pohonem všech kol a navijákem

 

4x4 CHALLENGE – pracovní a sportovní čtyřkolky s přiřaditelným pohonem všech kol, naviják není povinný

 

4X4 BUGGY – čtyřkolky typu UTV nebo SSV s volantem a přiřaditelným pohonem všech kol, naviják není povinný

 

ŽENY – sportovní i pracovní čtyřkolky s náhonem jedné nápravy nebo s přiřaditelným

pohonem všech kol

 

 

5. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ/RIDERS ENTRIES

Jezdci se přihlašuji elektronicky přes web WWW.LASTADVENTURE.EU dle vypsaných kategorií nebo osobně při formální přejímce v den otevření sekretariátu závodu.

 

6. POVOLENÁ ÚČAST/PERMITED TO ATTEND

LAST ADVENTURE 2018 je pořádán jako otevřený seriál pro jezdce s nebo bez licence sportovní autority.

 

7. MAXIMÁLNÍ POĆET STARTUJÍCÍCH

100 jezdců, v případě překročení maximálního počtu přihlášených může jury rozhodnout o změně tohoto ustanovení.

8. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla přiděluje pořadatel podle pořadí přihlášených v jednotlivých kategoriích.

9. KONTROLA OKRUHU

Kontrolu a převzetí okruhu provede delegovaný předseda jury/ředitel podniku den před konáním podniku za účasti vedoucího trati.

10. FORMÁLNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Místo: sekretariát závodu v areálu paddocku Přeštice bývalá skládka

dne 20.7. 2018 od 14.00 hodin do 19:00 hodin

 

K formální přejímce každý jezdec podepíše originál přihlášky k závodu a Prohlášení o právní odpovědnosti (Reverz). Zároveň obdrží  Jízdní výkaz I. Etapy a startovní číslo.

 

K technické přejímce každý jezdec přistaví závodní čtyřkolku.RZ není povinná. Stroj bude kontrolován dle následujících instrukcí:

 

Kategorie 4x2 SPORT – funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

 

Kategorie 4x4 EXPERT - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel, funkčnost
                                         navijáku, stav lana navijáku v celé délce

 

Kategorie 4x4 CHALLENGE - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

 

Kategorie 4x4 BUGGY - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

 

Kategorie ŽENY -  funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

 

 

U každého stroje bude kontrolován celkový stav vzhledem k bezpečnosti účasti v závodu. Protokol o TP bude podepsán jezdcem a technickým komisařem.

 

 

11. DEPO/PADDOCK

V depu je možné týmové zázemí na travnatém povrchu pro omezený počet jezdců/týmů. Připojení k elektrické síti není možné, pouze z vlastních zdrojů. V depu budou k dispozici toalety, oddělené pro muže a ženy.

 

Cateringový stan je v provozu po celou dobu konání podniku.

 

Organizovaný trénink nebude zajištěn pořadatelskou službou ani zdravotnickou asistencí a bude na vlastní nebezpečí každého jezdce.

 

12. PRŮBĚH PODNIKU/COURSE OF EVENT

Časový harmonogram
1. Den 20.7.2018

 

Organizovaný trénink na tratích RZ I. a   RZ II. od 16:30 hod. do 20:00hod.

 

Čas startu I. Etapy v 21:30 hodin

Předpokládaný dojezd posledního jezdce do cíle I. Etapy do 23:00 hod.

 

RZ I.  – Rokle 1

 

RZ II. – Skládka  2

 

2. Den 21.7.2018

 

Čas startu II. Etapy v 08:30 hodin

Předpokládaný dojezd posledního jezdce do cíle II. Etapy do 13.30 hod.

 

RZ I.  – Rokle 1

 

RZ II. – Skládka  2

 

RZ III. – Rokle 1 – 1

 

RZ IV – Skládka 2 – 2

 

RZ V  --  Super RZ

 

 

 

13. ZASEDÁNÍ JURY/JURY

Místo konání: místnost jury v prostoru formální přejímky.

První zasedání jury se bude konat dne 20.7.2018 v 20:00 hodin.

Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury.

 

14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA

Rozprava s jezdci se bude konat v pátek 20.7.2018 v 20:00 hodin a v sobotu 21.7.2018 v 09:00 hodin.

Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, členové jury, ředitel soutěže, vedoucí trati a traťových komisařů a všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže.

 

Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektu v

depu. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru ředitelství závodu umístěna oficiální vývěska pořadatele. Zde budou vyhlášeny jízdní doby/časové limity na spojovací částí trati a zvláštní testy.

 

15.HODNOCENÍ ZÁVODU/RACE RESULTS

Hodnocení bude provedeno v souladu se znění SŘ ATV CROSSOVER

Pořadatel vyhlásí a předá ceny minimálně pro první tři jezdce v každé vyhlášené kategorii ihned po vyhlášení oficiálních výsledků

Místo předání cen: Centrum závodu depo Přeštice

 

16.PALIVO/FUEL

Tankování je povoleno na určeném místě v prostoru depa nebo na benzinové stanici:

1. Benzina Přeštice – 1 km

 

17. POJIŠTĚNÍ/INSURANCE

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn na škody způsobené třetím osobám. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození čtyřkolky, příslušenství a dílu, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

 

18. PROTESTY/PROTESTS

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. 4 Sportovních řádů ATV CROSSOVER

Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo předsedovi jury, který je dále předá jury a doloženy poplatkem 5.000 Kč.

Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 15 min po vyvěšení výsledku.

 

 

 

 

 

19. ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ/ENVIRONMENT

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátu je zřízen vedle technické přejímky čtyřkolek. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 500,-Kč.

Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinné použít absorpční rohože. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 500,-kč za každý přestupek.20. VKLADY/START FEE

Vklad závodníka dle SŘ ATV CROSSOVER Čl. 1.9 je uveden na oficiálních webových stránkách soutěže. Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vyplaceny. Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.

 

21.VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH  USTANOVENÍ/INTERPRETATIONS OF RULES

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu délky trati a počet kol. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo zrušení podniku.

 

 

V Přešticích dne 03.07.2018

 

 

Ředitel závodu:

 

Jan Strapek

 

Líbí se Vám článek?
11.7.2018

Zpět

Last Adventure - Kontakty

Český Offroad Klub z.s.
Milence 27
340 22 Nýrsko

č.účtu 27861248/0300

telefon: +420 606 951 057
e-mail: lastadventure@seznam.cz
www.lastadventure.eu