www.lastadventure.eu

Zvláštní ustanovení Nýrsko 10 - 2018 - 19.9.2018

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ATV RALLYE

LAST ADVENTURE 2018 - Nýrsko

Název podniku/Name of event: LAST ADVENTURE 2018 - Nýrsko

Místo podniku/Location: Nýrsko – objekt bývalých kasáren, Česká republika

Datum podniku/Date of event: 06.10. - 07.10.2018

Webové stránky/Website: www.lastadventure.eu

1. POŘADATEL/ORGANISATOR

Název klubu: Český Offroad Klub z.s.

Sídlo : Milence 27, Nýrsko, 340 22

Zodpovědná osoba: Václav Polomis

Číslo telefonu: +420606951057

E-mail: lastadventure@seznam.cz

Sekretariát podniku: v místě formální přejímky v areálu bývalých kasáren Nýrsko

Otevřen dne : 06.10.2018 od 10:00 hodin do 22:00 hodin

Otevřen dne : 07.10.2018 od 08:00 hodin do 18:00 hodin

2. PŘÍSTUP/LOCATION

GPS: 49.2829947N, 13.1391817E

Příjezd od Plzně : Praha – Dálnice D5 směr Plzeň, sjezd č. 80, po silnici č. 27 do Klatov, v Klatovech odbočit doprava na Domažlice. Na výjezdu z města odbočit doleva na Nýrsko – Železná Ruda. Po silnici č. 191 do Nýrska – dále po značení do paddocku – bývalá kasárna Nýrsko

3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI

Předseda jury: Václav Polomis

Člen jury: Ladislav Zídek

Ředitel závodu: Jan Strapek

Tajemník závodu: Ivana Polomisová

Hlavní technický komisař: Polomis Václav ml.

Hlavní časoměřič: J. Růžička - ProSprint

Vedoucí trati: Jan Polomis

 

  1. Podnik bude konán v souladu se Sportovním řádem ATV CROSSOVER, Vydání 2018, Zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a těmito Zvláštními ustanoveními.

Závod bude probíhat na uzavřených tratích , kde nebude vyžadována RZ . Přejezdy mezi jednotlivými etapami budou vedeny též na uzavřených tratích bez použití pozemních komunikací.

4. TŘÍDY/KATEGORIES

4X2 SPORT – sportovní čtyřkolky s náhonem jedné nápravy

4x4 EXPERT – pracovní a sportovní čtyřkolky s přiřaditelným pohonem všech kol a navijákem

4x4 CHALLENGE – pracovní a sportovní čtyřkolky s přiřaditelným pohonem všech kol, naviják není povinný

4X4 BUGGY – čtyřkolky typu UTV nebo SSV s volantem a přiřaditelným pohonem všech kol, naviják není povinný

ŽENY – sportovní i pracovní čtyřkolky s náhonem jedné nápravy nebo s přiřaditelným

pohonem všech kol

5. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ/RIDERS ENTRIES

Jezdci se přihlašuji elektronicky přes web

dle vypsaných kategorií nebo osobně při formální přejímce v den otevření sekretariátu závodu.

6. POVOLENÁ ÚČAST/PERMITED TO ATTEND

LAST ADVENTURE 2018 je pořádán jako otevřený seriál pro jezdce s nebo bez licence sportovní autority. Každý jezdec musí být držitelem platného řidičského oprávnění sk. B nebo T pro čtyřkolky.

7. MAXIMÁLNÍ POĆET STARTUJÍCÍCH

100 jezdců, v případě překročení maximálního počtu přihlášených může jury rozhodnout o změně tohoto ustanovení.

8. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla přiděluje pořadatel podle pořadí přihlášených v jednotlivých kategoriích.

9. KONTROLA OKRUHU

Kontrolu a převzetí okruhu provede delegovaný předseda jury/ředitel podniku den před konáním podniku za účasti vedoucího trati.

10. FORMÁLNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Místo: sekretariát závodu v areálu paddocku Nýrsko bývalá kasárna

dne 06.10.2018 od 10:00 hodin do 14:00 hodin

K formální přejímce každý jezdec předloží platný ŘP Sk. B nebo T podepíše originál přihlášky k závodu a Prohlášení o právní odpovědnosti (Reverz). Zároveň obdrží startovní číslo.

K technické přejímce každý jezdec přistaví závodní čtyřkolku.RZ není povinná. Stroj bude kontrolován dle následujících instrukcí:

Kategorie 4x2 SPORT – funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

Kategorie 4x4 EXPERT - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel, funkčnost navijáku, stav lana navijáku v celé délce

Kategorie 4x4 CHALLENGE - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

Kategorie 4x4 BUGGY - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

Kategorie Ženy - funkčnost světel, funkčnost brzdových světel,

U každého stroje bude kontrolován celkový stav vzhledem k bezpečnosti účasti v závodu. Protokol o TP bude podepsán jezdcem a technickým komisařem.

 

11. DEPO/PADDOCK

V depu je možné týmové zázemí na travnatém povrchu pro omezený počet jezdců/týmů. Připojení k elektrické síti není možné, pouze z vlastních zdrojů. V depu budou k dispozici toalety, oddělené pro muže a ženy.

Cateringový stan je v provozu po celou dobu konání podniku.

Organizovaný trénink nebude zajištěn pořadatelskou službou ani zdravotnickou asistencí a bude na vlastní nebezpečí každého jezdce.

12. PRŮBĚH PODNIKU/COURSE OF EVENT

Časový harmonogram 1. Den 06.10.2018

Organizovaný trénink na tratích RZ I. a RZ II. od 12:00 hod. do 15:00hod.

RZ I. – Kasárna 1

RZ II. – Sjezdovka 2

 

 

Čas startu I. Etapy v 17:00 hodin

RZ I. - Kasárna 1

 

RZ II. - Kasárna 1

Předpokládaný dojezd posledního jezdce do cíle I. Etapy do 22:00 hod.

 

 

2. Den 07.10.2018

Čas startu II. Etapy v 08:30 hodin

RZ I. – Kasárna 1

RZ II. – Sjezdovka 2

RZ III. - slalom

RZ IV. – Kasárna 1 – 1

RZ V – Sjezdovka 2 – 2

RZ VI. - Super RZ

Předpokládaný dojezd posledního jezdce do cíle II. Etapy do 13.30 hod.

 

13. ZASEDÁNÍ JURY/JURY

Místo konání: místnost jury v prostoru formální přejímky.

První zasedání jury se bude konat dne 06.10.2018 v 20:00 hodin.

Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury.

14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA

Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 06.10.2018 v 15:30 hodin a v neděli 07.10.2018 v 08:00 hodin.

Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, členové jury, ředitel soutěže, vedoucí trati a traťových komisařů a všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže.

 

Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektu v

depu. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru ředitelství závodu umístěna oficiální vývěska pořadatele.

15.HODNOCENÍ ZÁVODU/RACE RESULTS

Hodnocení bude provedeno v souladu se znění SŘ ATV CROSSOVER

Pořadatel vyhlásí a předá ceny minimálně pro první tři jezdce v každé vyhlášené kategorii ihned po vyhlášení oficiálních výsledků

Místo předání cen: Centrum závodu depo Nýrsko

16.PALIVO/FUEL

Tankování je povoleno na určeném místě v prostoru depa nebo na benzinové stanici:

1. Benzina Nýrsko – 1 km

 

17. POJIŠTĚNÍ/INSURANCE

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn na škody způsobené třetím osobám. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození čtyřkolky, příslušenství a dílu, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

18. PROTESTY/PROTESTS

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. 4 Sportovních řádů ATV CROSSOVER

Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo předsedovi jury, který je dále předá jury a doloženy poplatkem 5.000 Kč.

Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 15 min po vyvěšení výsledku.

 

 

 

 

19. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ENVIRONMENT

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátu je zřízen vedle technické přejímky čtyřkolek. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 500,-Kč.

Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinné použít absorpční rohože. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 500,-kč za každý přestupek.

 

20. VKLADY/START FEE

Vklad závodníka dle SŘ ATV CROSSOVER Čl. 1.9 je uveden na oficiálních webových stránkách soutěže.Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vyplaceny. Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.

21.VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ/INTERPRETATIONS OF RULES

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu délky trati a počet kol. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo zrušení podniku.

 

V Nýrsku dne 10.09.2018

Ředitel závodu:

Jan Strapek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líbí se Vám článek?
19.9.2018

Zpět

Last Adventure - Kontakty

Český Offroad Klub z.s.
Milence 27
340 22 Nýrsko

č.účtu 27861248/0300

telefon: +420 606 951 057
e-mail: lastadventure@seznam.cz
www.lastadventure.eu